Cyfrowe podnoszenie kwalifikacji obecnej starzejącej się siły roboczej

Projekt ma na celu zapewnienie ludziom możliwości uczenia się na każdym etapie życia i skierowany jest zarówno do wykwalifikowanych specjalistów, jak i mniej doświadczonych pracowników, w tym osób poszukujących zmiany zawodowej i nowych możliwości zatrudnienia.

Ponadto projekt ma na celu:

Umiejętności cyfrowe

Rozwijając elastyczne środowisko uczenia się oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniając specjalne szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych niezbędnych do poprawy wyników zawodowych.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

W tym kreatywność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, poprzez wykorzystanie ram UE EntreComp i zapewnienie konkretnych treści szkoleniowych i zasobów.

Zrównoważony rozwój

Umiejętności i kompetencje potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i równych podejść do pracy.

Co i kiedy

Oto harmonogram realizacji naszego projektu i dzielenia się jego wynikami.

2022
2023
2024