Partnerów

Dom   >   Partnerów

Zapoznaj się z efektami naszej pracy

Poniżej znajdziesz materiały do pobrania, które odzwierciedlają efekty naszej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Przewodnik dla firm
Strategie cyfrowego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
>
Raport z badań
Sprawozdanie podsumowujące
>
Raport z ankiety pracowniczej
Sprawozdanie podsumowujące
>
Employers survey
Sprawozdanie podsumowujące
>
Profil zawodowy
Pełny raport
>
Metodologia i struktura szkolenia
>