Digitalno izpopolnjevanje obstoječe starajoče se delovne sile

Namen projekta je dati ljudem priložnost za učenje na kateri koli stopnji življenja in je namenjen tako kvalificiranim strokovnjakom kot tudi manj izkušenim delavcem, vključno s tistimi, ki iščejo poklicno spremembo in nove zaposlitvene priložnosti.

Poleg tega je cilj projekta izboljšati:

Digitalne veščine

Z razvojem prožnega učnega okolja, ki temelji na IKT, in z zagotavljanjem posebnega usposabljanja o digitalnih veščinah, potrebnih za izboljšanje poklicne uspešnosti.

Podjetniške sposobnosti

Vključuje ustvarjalnost, kritično razmišljanje in reševanje problemov z izkoriščanjem okvira EU EntreComp in zagotavljanjem posebnih vsebin in virov usposabljanja.

Trajnost

Spretnosti in kompetence, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja ter trajnostnih, vključujočih in enakih delovnih pristopov.

Kaj in kdaj

Pred vami je časovni načrt za izvedbo našega projekta in deljenje njegovih rezultatov.

2022
2023
2024