Ikääntyvien työntekijöiden digitaitojen parantaminen

Hankkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus uusien taitojen oppimiseen missä tahansa elämänvaiheessa. Kohderyhmänä ovat niin alansa osaavat ammattilaiset kuin vähemmän kokeneet työntekijät sekä he, jotka etsivät uramuutosta tai uusia työmahdollisuuksia.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa:

Digitaitoja

Kehittämällä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan oppimisalustan, jonka räätälöidyillä koulutussisällöillä keskitytään kehittämään digitaitoja ammatillisen suorituskyvyn lisäämiseksi.

Yrittäjyystaitoja

kuten luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua hyödyntämällä EU:n yrittäjyystaitojen puitekehystä (EntreComp Framework) ja tarjoamalla kohdennettua koulutussisältöä ja resursseja.

Kestävää kehitystä

Taitoja ja osaamista, joita tarvitaan edistämään kestävää kehitystä sekä kestäviä, osallistavia ja tasa-arvoisia työskentelytapoja.

Mitä ja milloin

Alla olevasta aikataulusta voi seurata hankkeen etenemistä ja tulosten julkaisua.

2022
2023
2024