Kontakt

Dom   >   Kontakt

Koordynator projektu:

Ellen Müller

Uniwersytet Nauk Stosowanych UCLL

Badacz i programista e-learningu

Rozwiązania cyfrowe

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z partnerami w Polsce, Francji, Finlandii i Słowenii.