Digitaal bijscholen van de huidige vergrijzende beroepsbevolking

Het project wil mensen de kans geven om te leren in elke levensfase en richt zich zowel op geschoolde professionals als op minder ervaren werknemers, inclusief degenen die op zoek zijn naar een professionele verandering en nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Verder is het project gericht op het verbeteren van:

Digitale vaardigheden

Door het ontwikkelen van een flexibele ICT-gebaseerde leeromgeving en door het aanbieden van specifieke training in digitale vaardigheden die nodig zijn om professionele prestaties te verbeteren.

Ondernemende vaardigheden

Met inbegrip van creativiteit, kritisch denken en probleemoplossing, door gebruik te maken van het EntreComp Framework van de EU en door specifieke trainingsinhoud en -middelen aan te bieden.

Duurzaamheid

Vaardigheden en competenties die nodig zijn om duurzame ontwikkeling en duurzame, inclusieve en gelijke werkmethoden te bevorderen.

Wat en wanneer

Dit is het tijdschema voor de implementatie van ons project en het delen van de resultaten.

2022
2023
2024