Lekcja 1, Temat 1
W toku

1.5 Samoocena umiejętności korzystania z danych i informacji