Lekcija 1, Tema 1
V delu

1.5 Samoocena podatkovne in informacijske pismenosti