IPRA / MEDEF

Dom   >   Partnerzy   >   IPRA / MEDEF

Osoba kontaktowa:

Malgorzata Woch

Kierownik projektów europejskich

IPRA jest francuskim stowarzyszeniem, które działa dla Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, wiodącej sieci regionalnej służącej biznesowi i przedsiębiorczości. Posiadając 11 oddziałów terytorialnych i 28 branż zawodowych, MEDEF AURA reprezentuje firmy różnej wielkości i wszystkich sektorów działalności. Około 90% firm to małe lub średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Misją MEDEF Owernia-Rodan-Alpy jest:

  • rozwijanie konkurencyjności i dobrobytu lokalnych przedsiębiorstw poprzez innowacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • wdrażanie systemów wsparcia wraz z podmiotami regionalnymi, które opowiadają się za zatrudnieniem, pracą z osobami niepełnosprawnymi, promowaniem możliwości szkolenia zawodowego i szkolenia dorosłych, a także rozwojem współpracy między ośrodkami/instytucjami edukacyjnymi a światem zawodowym;
  • reprezentowanie i obrona interesów przedsiębiorstw przed władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi;
  • przyczynianie się do poprawy otoczenia gospodarczego;
  • stosowanie polityki krajowej MEDEF, przy jednoczesnym promowaniu firm regionalnych, reprezentowaniu ich i odpowiadaniu na ich oczekiwania.

Odwiedź naszą stronę: https://medef-aura.fr/