Fundacja Twórców Cyfrowych

Osoba kontaktowa:

Piotr Maczuga

CTO

Jesteśmy młodą fundacją, ale jednocześnie osobami z dużym stażem zawodowym. Założyliśmy Digital Creators, aby móc realizować projekty niezależne od naszych codziennych potyczek biznesowych czy naukowych. Staramy się docierać za pomocą nowoczesnych narzędzi do twórców i umożliwiać im udział w cyfrowym świecie.

Na co dzień prowadzimy działalności dydaktyczną i biznesową w różnych miejscach, również na własny rachunek. Fundacja Digital Creators pozwala nam zebrać w jednym miejscu najlepsze, wypracowane przez lata, doświadczenia na styku edukacji, technologii oraz kultury i dzielić się nimi ze społeczeństwem.

Działamy szczególnie w zakresie materialnego dziedzictwa kultury i sztuki Europy oraz metod jego zachowania za pomocą technik cyfrowych.

Naszą misją zawodową jest usuwanie barier technologicznych przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami.

- Piotr Maczuga,CTO

Większość naszych działań kierujemy do tych, którzy uczą innych - zarówno zawodowo, jak i dorywczo. Obecnie rozwój wielu branż i sektorów gospodarki oraz kultury jest uzależniony od dwóch istotnych czynników: opanowania narzędzi i technologii cyfrowego świata (aby nie stać się cyfrowym analfabetą) oraz umiejętności stania się edukatorem dla innych niemal na zawołanie (aby móc dzielić się swoim doświadczeniem).

Mimo najszczerszych chęci wielu organizacji i ludzi w nich pracujących, nie jest to zadanie proste.

Dlatego też staramy się pomagać na różne sposoby, które opisaliśmy sobie w czterech grupach:

  • Edukacja. Uczymy tych, którzy uczą innych, aby otrzymali praktyczne narzędzia gotowe do wykorzystania w każdej chwili: szkolenia, warsztaty, kursy online.
  • Popularyzacja. Edukacja wszystkich zainteresowanych, aby uświadamiać jak ważna jest rola cyfrowo wspieranej edukacji: wystąpienia publiczne, prezentacje, konsultacje.
  • Publikacje. Cyfrowa i tradycyjna działalność wydawnicza w celu popularyzacji opracowanych metod i narzędzi: webinary , e-booki, książki.
  • Wsparcie. Aktywna pomoc w pełnym zakresie projektowania i prowadzenia autorskich projektów dla edukacji i kultury: baza kontaktów, analizy, finansowanie UE.