Digital Creators Foundation

Yhteyshenkilö:

Piotr Maczuga

Teknologiajohtaja

Vaikka olemme nuori säätiö, meillä työskentelee laajan kokemuksen omaavia rautaisia alan ammattilaisia. Perustimme säätiön, jotta voisimme toteuttaa normaalin liiketoimintamme ja tieteellisen tutkimuksen ulkopuolisia hankkeita. Pyrimme tavoittamaan tekijöitä modernien työkalujen avulla ja auttamaan heidät osallisiksi digitaalista maailmaa.

Toteutamme päivittäin koulutukseen ja yrityspuolelle liittyviä toimintoja sekä useille muille toimijoille että itsellemme. Säätiön avulla voimme kerätä yhteen ja jakaa muille parhaat kokemukset, jotka ovat kehittyneet vuosien myötä yhdistäen koulutuksen, teknologian ja kulttuurin.

Toimintamme keskittyy erityisesti Euroopan kulttuurillisen ja taiteellisen perinnön pariin sekä niiden säilömiseen digitaalisten tekniikoiden avulla.

Meidän tehtävämme on poistaa teknologiset esteet kaikilta niiltä, joiden tavoitteena on opettaa muita; kehittää yhteiskuntaa tietoisesti ja käyttää olemassa olevia työkaluja tehokkaasti hyödyksemme.

- Piotr Maczuga,Teknologiajohtaja

Suurin osa toiminnastamme on suunnattu heille, jotka opettavat toisia. Monen toimialan sekä talouden ja taiteen sektoreiden kehittyminen riippuu tällä hetkellä kahdesta tärkeästä tekijästä: digitaalisten työkalujen ja teknologioiden hallinnasta (digilukutaidon ylläpito) sekä taidosta opettaa muita aina tarpeen vaatiessa (kyky jakaa omaa osaamista).

Monien organisaatioiden ja niiden työntekijöiden vilpittömistä aikomuksista huolimatta tehtävämme ei ole helppo. Siksi pyrimme auttamaan monin eri keinoin, joiden toimintaperiaatteet olemme jaotelleet neljään alaryhmään: Miten toimimme?

Toimintamme koostuu neljästä tavoitteesta:

  • Opetus. Koulutamme niitä, jotka opettavat toisia, jotta he saisivat käyttöönsä valmiita käytännön työkaluja: koulutuksia, työpajoja sekä verkkokursseja.
  • Tiedon levittäminen. Tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet tietoisiksi digitaalisesti tuetun opetuksen tärkeydestä: julkisia puheita, esityksiä ja konsultaatiota.
  • Julkaisut. Digitaalisia ja perinteisiä julkaisuja kehitetyistä metodeista ja työkaluista: webinaareja, e-kirjoja ja kirjoja.
  • Tuki. Jatkuvaa tukea opetukseen ja taiteeseen liittyviin projekteihin niiden suunnittelusta toteutukseen asti: kontakteja, analyyseja ja tietoa EU-rahoituksesta.