Businet

Dom   >   Partnerzy   >   Businet

Osoba kontaktowa:

David Taylor

Dyrektor Generalny

Businet to sieć międzynarodowych instytucji szkolnictwa wyższego (zarówno prywatnych, jak i publicznych uniwersytetów i szkół wyższych), które mają wspólny etos dotyczący internacjonalizacji.

Businet zapewnia środowisko, które zachęca do dzielenia się dobrymi praktykami i zachęca do współpracy między podobnie myślącymi osobami i podobnie myślącymi organizacjami.

Praca Businet przynosi korzyści samym instytutom członkowskim, pracownikom tych instytutów członkowskich, a także studentom.

Businet jest organizacją członkowską. Instytut członkowski płaci roczną opłatę za członkostwo, a wszyscy pracownicy i studenci tej organizacji mogą angażować się w działalność sieci.

Zarząd organizacji jest wybierany spośród pracowników instytutów członkowskich.

Unikalną cechą organizacji jest to, że potrzeby określonych obszarów programowych w instytutach członkowskich są zaspokajane w ramach tych grup i są określane jako grupy robocze programu nauczania i grupy robocze specjalnego zainteresowania.