Businet

domov   >   Partnerji   >   Businet

Kontaktna oseba:

David Taylor

Generalni direktor

Businet je mreža mednarodnih visokošolskih institucij (tako zasebnih kot javnih univerz in visokih šol), ki imajo skupen etos glede internacionalizacije.

Businet zagotavlja okolje, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks in spodbuja sodelovanje med podobno mislečimi posamezniki in podobno mislečimi organizacijami.

Delo Busineta koristi samim članicam, osebju teh institucij, ki so članice kot tudi študentom.

Businet je članska organizacija. Član plača letno članarino za svoje članstvo in vsi člani osebja in študenti te organizacije se lahko vključijo v dejavnosti mreže.

Upravni odbor organizacije je izvoljen izmed zaposlenih institucij članic.

Edinstvena značilnost organizacije je, da se potrebe specifičnih področij kurikuluma znotraj članic obravnavajo znotraj teh skupin in se imenujejo delovne skupine za kurikulum in delovne skupine za posebne interese.