Educraftor

domov   >   Partnerji   >   Educraftor

Kontaktna oseba:

Nina Vaurula

Educraftor je finsko svetovalno podjetje, ki se osredotoča na procese za gradnjo namensko usmerjenih inovacij in učnih ekosistemov/grozdov po vsem svetu. Imamo 15+ let izkušenj z regionalnim razvojem, obsežnimi strateškimi projekti za sistemske spremembe, integriranimi in organizacijskimi sistemi vodenja. Ti dajejo trdno osnovo za zagon sprememb inovacijskega ekosistema, kar posledično temeljito spremeni kulturo učenja, inovativnosti, podjetništva in izobraževanja v regijah, v katerih deluje Educraftor.

Educraftor izvaja izobraževalne programe o podjetništvu, timskem učenju, oblikovalskem razmišljanju in inovacijskih procesih na osnovni ravni. Za to je Educraftor na primer zagnal Edujams (dizajn razmišljanje in ustvarjanje konceptov) in Eduhacks (skupinski razvoj in izdelava prototipov). Udeleženci so bili različnih starosti (7 - 60+) in iz zelo različnih okolij in kultur tako na nacionalni kot mednarodni ravni. 

Educraftor je trenutno tudi del globalne pobude za preoblikovanje ekosistema digitalnega učenja in s tem izpolnjevanje poslanstva zagotavljanja visokokakovostnega izobraževanja vsem po svetu. Eden glavnih ciljev pobude je ustvariti digitalno hrbtenico za mikrostoritve učenja in izobraževanja, ki omogoča globalni prehod na arhitekturo mikrostoritev. To posledično omogoča dostop tako do boljše kakovosti kot do več storitev in ustreznih podatkov za ponudnike storitev in uporabnike storitev, poleg tega pa zmanjšuje infrastrukturna tveganja in zmanjšuje neučinkovitost virov.

Educraftor trenutno sodeluje pri več projektih, povezanih z oblikovalskim razmišljanjem v izobraževanju, tako na regionalni (Erasmus+) ravni kot nacionalni (Nacionalna agencija za izobraževanje na Finskem). Trenutno so projekti osredotočeni na to, kako lahko izobraževalci odraslih uporabijo orodja in metodologijo oblikovalskega razmišljanja pri svojem prihodnjem delu. V drugem projektu podpiramo spletne učitelje s procesom oblikovalskega razmišljanja, da ustvarijo orodja, procese in metode, ki jih potrebujejo za prenovo in zdaj svoje poučevanje prenesejo na splet. Kot tretja tema je podjetniško izobraževanje in kako lahko proces oblikovalskega razmišljanja podpira podjetniško miselnost in procese za ustvarjanje rešitev, ki so osredotočene na uporabnika, proizvajajo projekti in organizacije.

Portfelj Educraftorja: https://educraftor.com/portfolio