Educraftor

Etusivu   >   Yhteistyökumppanit   >   Educraftor

Yhteyshenkilö:

Nina Vaurula

Educraftor on suomalainen konsulttifirma, jonka tavoitteena on luoda merkityksellisiä innovaatioita ja koulutuksen ekosysteemejä ympäri maailman. Meillä on yli 15 vuoden kokemus alueellisesta kehittämisestä, laajamittaisista systemaattiseen muutokseen tähtäävistä strategisista projekteista sekä organisaatioiden hallintajärjestelmistä. Nämä antavat vakaan pohjan innovatiivisille ekosysteemien muutosten käynnistämiselle, jotka puolestaan ovat käynnistäneet perusteellisen muutosprosessin oppimisen, innovaatioiden, yrittäjyyden ja opetuksen kulttuureissa alueilla, joilla Educraftor on tominut.

Educraftor on toteuttanut yrittäjyyteen, tiimioppimiseen, muotoiluajatteluun ja innovaatioprosesseihin liittyviä ruohonjuuritason koulutusohjelmia. Esimerkkejä näistä ovat Edujamit (muotoiluajattelu ja konseptien luominen) sekä Eduhackit (tiimien kehittäminen ja prototypointi). Osallistujia on ollut 7-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin, jotka ovat tulleet hyvin erilaisista taustoista sekä kulttuureista niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Educraftor on parhaillaan mukana maailmanlaajuisessa hankkeessa, jossa muokataan koko digitaalisen oppimisen ekosysteemiä, jonka kautta pyrimme saavuttamaan tavoitteemme tuoda korkeatasoinen opetus jokaisen ulottuville. Yksi hankkeen päätavoitteista on luoda digitaalinen tukiranka oppimisen ja koulutuksen mikropalveluille, joka mahdollistaisi maailmanlaajuisen muutoksen mikropalveluiden rakenteissa. Tämä puolestaan mahdollistaisi sekä parempilaatuiset että laajemmat palvelut ja tietolähteet niin palveluiden tarjoajille kuin niiden käyttäjillekin. Lisähyötyinä rakenteiden riskit ja resurssien tehottomuus pienenevät.

Educraftor on parhaillaan mukana useissa hankkeissa, jotka liittyvä muotoiluajatteluun opetuksessa sekä alueellisella (Erasmus+) että kansallisella tasolla (Opetushallitus). Yhdessä meneillään olevassa hankkeessa keskitymme siihen, miten aikuiskouluttajat voivat hyödyntää muotoiluajattelun työkaluja ja metodeja omassa työssään. Toisessa hankkeessa tuemme verkko-opettajia muotoiluajattelun prosessien kautta kehittämään työkaluja, menetelmiä ja tapoja verkko-opetuksensa uudistamiseksi. Kolmantena teemana tuemme yrittäjyyskasvatusta ja sitä, kuinka muotoiluajattelu voi tukea yrittäjämäistä ajattelua ja prosesseja käyttäjille keskitettyjen ratkaisujen, hankkeiden, tuotteiden ja organisaatioiden kehittämisessä.

Educraftorin hankkeista voit lukea lisää: https://educraftor.com/portfolio