DOBA Fakulteta

domov   >   Partnerji   >   DOBA Fakulteta

Kontaktna oseba:

Marina Letonja

DOBA Fakulteta je sodobna zasebna poslovna šola, namenjena razvoju inovativnih posameznikov, ki jih zanima izpopolnjevanje znanja in konkurenčnost. Naši visokokakovostni študijski programi, ki so na voljo v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku, odražajo trenutne akademske standarde in zahteve ter našim študentom dajejo prednost v sodobnem evropskem in svetovnem poslovnem okolju. Smo mednarodno priznana ustanova, ki podeljuje akreditirane diplome.

Vsi diplomski in magistrski študiji in nazivi, ki jih podeljuje DOBA, so akreditirani s strani Agencije RS za kakovost (NAKVIS), članice Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). DOBA je ponosna na mednarodno akreditacijo - certifikat Efmd EOCCS (European Foundation for Management Development Online Course Certification System) za izvedbo online predmetov.

Na DOBA Fakulteti izpostavljamo pomen praktičnih izkušenj, študentje pripravljajo praktične rešitve za izzive, ki jih ponujajo podjetja. Na Fakulteti že med študijem spodbujamo in omogočamo različne vrste sodelovanja s podjetji. Številni delodajalci priznavajo dragoceno kombinacijo praktičnih znanj in izkušenj, ki jih prinašajo diplomanti DOBA Fakultete. Predmeti so oblikovani s sodelovanjem učiteljev in strokovnjakov iz prakse ter se vsako leto posodabljajo v skladu s trenutnimi in prihodnjimi poslovnimi trendi. K obogatitvi programov prispevajo gostujoči domači in mednarodni strokovnjaki. Od prvega povpraševanja do diplome in pozneje imajo bodoči študentje, študenti in alumniji zagotovljeno vso potrebnoadministrativno in strokovno podporo. Študentom je med študijem dodeljen osebni mentor, ki jih motivira za uspešno delo in spremlja njihov napredek. Študenti imajo priložnost študirati v mednarodno raznolikih skupinah in delati z drugimi študenti, ki prinašajo nove ideje ter delijo lastne strokovne in kulturne izkušnje, ki bogatijo učni proces. Ta kulturna izmenjava zagotavlja dodano vrednost našim programom. Naši študenti imajo številne priložnosti za mreženje in krepitev tako poslovnih kot zasebnih povezav.