DOBA Business School

Yhteyshenkilö:

Marina Letonja

DOBA Business School on moderni, yksityinen kauppakorkeakoulu, joka on omistautunut oman osaamisen ja kilpailukyvyn parantamisesta kiinnostuneiden innovatiivisten yksilöiden kehittämiselle. Korkeatasoiset koulutusohjelmamme, jotka ovat toteutettu nykyisten akateemisten standardien ja vaatimusten mukaisesti, ovat saatavilla sloveniaksi, kroatiaksi, serbiaksi ja englanniksi, ja ne tarjoavat siten opiskelijoille etulyöntiaseman eurooppalaiseen ja globaaliin liiketoimintaympäristöön.

Olemme kansainvälisesti tunnustettu oppilaitos, joka myöntää akkreditoituja tutkintoja. Kaikki DOBAn myöntämät kandidaatin ja maisterin tutkinnot on akkreditoitu Slovenian koulutuksen laadunvarmistuksen (SQAA) sekä eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen (ENQA) toimesta. DOBAlle on myönnetty kansainvälisen kauppakorkeakoulu- ja yritysverkoso EMFD:n verkko-opetuksen sertifikaatti (EOCCS).

Korostamme käytännön kokemuksen tärkeyttä: opiskelijamme laativat käytännön ratkaisuja yritysten esittämiin ongelmiin. DOBA kannustaa ja mahdollistaa yhteistyön yritysten kanssa jo opintojen aikana. Monet työnantajat arvostavat käytännön osaamista ja kokemusta, jota DOBAsta valmistuneilla on. Kurssien sisällöt on suunniteltu yhteistyössä kokeneiden opettajien ja alalla toimivien kanssa, ja niitä myös päivitetään vuosittain senhetkisten ja tulevaisuuden business-trendien mukaisesti. Vierailevat slovenialaiset ja kansainväliset asiantuntijat rikastuttavat osaltaan koulutusohjelmien sisältöjä. Opiskelijoilla on jo ennen opintojensa alkamisesta aina alumnitoimintaan asti käytettävissään omistautunut tukitiimi. Opiskelijat saavat opintojensa aikana henkilökohtaisen tutorin, joka motivoi heitä kohti onnistuneita suorituksia ja valvoo heidän edistymistään. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kansainvälisesti kirjavissa ryhmissä, joiden myötä he pääsevät työskentelemään yhdessä opiskelijoiden kanssa, jotka tuovat omaa asiantuntija- sekä kulttuurista osaamistaan rikastuttamaan oppimiskokemusta. Kulttuurivaihto tuo ohjelmiimme hienoa lisäarvoa. Opiskelijoillamme on myös lukuisia mahdollisuuksia verkostoitua ja vahvistaa sekä työ- että yksityiselämän yhteyksiään.