Prvi krog javnega posvetovanja DigAge+

Javna posvetovanja (fokusne skupine) na nacionalni ravni organizirajo vsi konzorcijski partnerji, da zagotovijo ustreznost in kakovost projektnih rezultatov: vključno s strokovnim profilom in okvirom kompetenc, razvitim na podlagi sekundarne raziskave, izvedene v vsaki partnerski državi. Ta aktivnost spodbuja dialog in izmenjavo med opredeljenimi zasebnimi in javnimi deležniki ter predstavniki ciljnih skupin, da lahko sodelujejo pri definiranju novih praks za digitalno izpopolnjevanje obstoječe delovne sile. Te participativne metode so potrebne za soočanje z izzivi, s katerimi se dnevno srečujejo zaposleni, starejši od 50 let, zaradi nenehne digitalne revolucije, pri tem pa dajejo prednost vključujočim, interaktivnim in inovativnim strategijam ter vseživljenjskemu učenju znotraj različnih vrst izobraževalnih in poklicnih sistemov.

Udeleženci francoske fokusne skupine, s katero so se posvetovali septembra 2022, so se strinjali z razvitim kompetenčnim okvirom in izpostavili potrebo po razvoju omejenega razumevanja digitalnih orodij in digitalnega okolja v podjetjih ter drugih zasebnih ali javnih strukturah, za katere ciljna skupina deluje, ter boljše poznavanje digitalne terminologije. Usposabljanje DIG-AGE+ bi moralo spodbujati tudi spremembe miselnosti, da bi ciljna skupina premagala digitalni/tehnološki strah, s katerim se vsakodnevno srečuje pri delu.

Poleg tega mora biti po mnenju udeležencev oblika usposabljanja DIG-AGE+ razvita v dostopnem digitalnem in interaktivnem formatu, ki omogoča zaposlenim, starejšim od 50 let, da enostavno ocenijo in pregledajo vsebino, jo delijo in se vrnejo k izbranim enotam usposabljanja, odvisno od njihove usposobljenosti, ki je zahtevana pri vsakodnevnem delu. Zato bodo učna orodja prilagojena posebnostim ciljne skupine in njihovi digitalni pismenosti. Strokovnjaki, s katerimi so se posvetovali, so se strinjali, da se zdijo interaktivna in prilagojena orodja najučinkovitejša možnost. Uporaba vizualne podpore in poti po korakih, ki temeljijo na scenarijih iz resničnega življenja in seznamih zelo verjetnih pisarniških opravil, se je zdela najprimernejša za ciljno skupino DIG-AGE+.

Fokusna skupina v Franciji

Odzivi

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

19 − 15 =