DigAge+ -hankkeen ensimmäinen julkinen kommenttikierros

Julkinen kommenttikierros (ryhmähaastattelut) järjestetään kansallisella tasolla jokaisen kumppanin toimesta, jotta hankkeen tulosten olennaisuus ja laatu voidaan varmistaa: tähän kuuluvat ammattiprofiili ja osaamisprofiili, jotka on kehitetty jokaisessa kumppanimaassa tehtyyn taustatutkimukseen perustuen. Tällä halutaan vahvistaa yksityisten ja julkisten sidosryhmien sekä kohderyhmän edustajien välistä dialogia ja tiedonvaihtoa, jotta heidän näkemyksensä tulee esiin määritellessämme uusia toimintatapoja työntekijöiden taitojen kehittämiselle. Nämä osallistavat menetelmät auttavat tuomaan esiin haasteita, joita yli 50-vuotiaat työntekijät kohtaavat päivittäin meneillään olevasta digitaalisesta vallankumouksesta johtuen. Osallistavien, interaktiivisten ja innovatiivisten toimintamallien sekä elinikäisen oppimisen tärkeyttä korostetaan kaikissa koulutuksellisissa sekä ammatillisissa järjestelmissä.

Ranskassa syyskuussa 2022 järjestettyyn ryhmähaastatteluun osallistuneiden mielestä hankkeessa kehitetty osaamiskehys oli kattava. He myös nostivat esiin, että on tärkeää kehittää yksityisten ja julkisten yritysten sisällä olevaa rajoittunutta ymmärrystä digitaalisista työkaluista ja ympäristöistä sekä lisätä teknisen sanaston osaamista. DigAge+ -koulutuksen tulisi myös rohkaista muutosta ajattelutavoissa, jotta kohderyhmään kuuluvien olisi mahdollista päästä yli peloistaan digitaalisuutta ja teknologiaa kohtaan, jota he saattavat tuntea päivittäin työssään.

Haastateltavien mukaan DigAge+ -koulutuksen rakenne tulisi kehittää helposti ymmärrettäväksi sekä interaktiiviseksi, jotta yli 50-vuotiaiden työntekijöiden on helppo päästä materiaaleihin, löytää niistä tietoa ja jakaa sitä sekä palata tarvitsemiinsa aiheisiin sen mukaan, mitä he työssään tarvitsevat. Siksi oppimistyökalut tulee mukauttaa kohderyhmän tarpeisiin ja heidän digilukutaitoihinsa sopiviksi. Konsultoidut asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että interaktiiviset ja räätälöidyt työkalut ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi ratkaisuiksi. Visuaalisten vihjeiden sekä vaiheittaisten tosielämään perustuvien tapausten sekä ...

Ranskan kohderyhmä

Vastaukset

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

eighteen − four =