Modul 4 - Digitalna/kibernetska varnost in varstvo podatkov

Kratek opis

Učni cilji

V tem modulu boste:

 • Razvijte sposobnost razumevanja tveganj in groženj, razviti znanje o preventivnih varnostnih ukrepih v digitalnem okolju.
 • Razvijte sposobnost varovanja osebnih podatkov in zaščite zasebnosti v digitalnem okolju (kibernetska varnost in varstvo podatkov).
 • Razvijte sposobnost zaščite sebe in drugih pred morebitnimi grožnjami v digitalnem okolju (npr. spletno izsiljevanje/nadlegovanje). 
 • Razvijtesposobnost dela in upravljanja z visokotehnološkimi napravami.  
 • Razumite, da so vprašanja kibernetske varnosti in varstva podatkov neposredno pogojena z vašimi vsakodnevnimi virtualnimi dejavnostmi in praksami.
 • Spremenite svoj način razmišljanja o varnosti in varstvu podatkov na delovnem mestu.

Učni izidi

Znanje

Ob zaključku teha modula boste:

 • Spoznajte, kaj je varstvo podatkov, etična vprašanja v zvezi s podatki, zakonodaja o podatkih, pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, kibernetski kriminal (zakaj in kako se pojavlja), kriptografija, varnost omrežij v oblaku, varnost interneta stvari. 
 • Spoznajte pravne posledice, vrste tveganj in groženj ter njihove posledice (v katerem kontekstu je potrebno varstvo podatkov in zakaj).
 • Vedite, v kakšnem kontekstu se lahko pojavi kibernetski napad. 
 • Spoznajte vlogo kriptografije/varnosti v oblaku/varnosti interneta internetnih naprav.

Spretnosti

Ob zaključku teha modula boste:

 • Znati opredeliti/opaziti tvegane situacije. 
 • Znati se odzvati v situaciji kibernetskega napada in tveganj za varstvo podatkov. 
 • Znati učinkovito uporabljati osnovna orodja, ki služijo za zaščito podatkov in preprečevanje kibernetskih kaznivih dejanj.
 •  

Stališča

Ob zaključku teha modula boste:

 • Sprejeti pozitiven pristop za zaščito in preprečevanje sebe in svoje strukture pred kibernetskimi kaznivimi dejanji.
 • Sprejeti pozitiven pristop k spoštovanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. 
 • Sprejeti pozitiven pristop k varovanju podatkov.
 •  

Predpogoji

Predhodno, specifično znanje ni potrebno. Priporočamo pa osnovno znanje uporabe računalnika in interneta.

Slovarček

Kibernetska varnost: Kibernetska varnost: zaščita računalniških sistemov, omrežij in podatkov pred kršitvami varnosti, nepooblaščenim dostopom in kibernetskimi napadi.

Kršitelj podatkov: Vlom v podatke se zgodi, ko kibernetski kriminalci pridobijo nepooblaščen dostop do občutljivih podatkov, ki jih hranijo organizacije. Te kršitve lahko razkrijejo osebne podatke, kot so imena, naslovi, številke socialnega zavarovanja ali finančni podatki, kar lahko privede do kraje identitete in finančnih goljufij. Kibernetski kriminalci lahko izkoristijo ranljivosti v podatkovnih zbirkah, pomanjkljivosti v varnosti omrežja ali notranje grožnje, da pridobijo dostop do dragocenih informacij, ki jih nato prodajo na temnem spletu ali uporabijo v nezakonite namene.

Zlonamerna programska oprema: Zlonamerna programska oprema: kratica za zlonamerno programsko opremo, ki se nanaša na programsko opremo, namenjeno škodovanju ali izkoriščanju računalniških sistemov, vključno z virusi, črvi, trojanskimi konji in izsiljevalsko programsko opremo.

Šifriranje: Šifriranje: postopek pretvorbe podatkov v kodo, ki preprečuje nepooblaščen dostop in zagotavlja, da lahko samo pooblaščene osebe dešifrirajo in dostopajo do izvirnih podatkov.

Dvofaktorska avtentikacija (2FA): To je metoda avtentikacije, ki od uporabnikov zahteva, da pred dostopom do računa ali sistema predložijo dve obliki identifikacije, s čimer se doda dodatna stopnja varnosti.

Socialno inženirstvo: To je taktika, s katero napadalci manipulirajo s posamezniki, da razkrijejo zaupne informacije ali izvedejo dejanja, ki lahko ogrozijo varnost.

Internet stvari (IoT): Internet stvari: omrežje fizičnih naprav, vozil, aparatov in drugih predmetov s senzorji in programsko opremo, ki se lahko povezujejo in izmenjujejo podatke prek interneta.

Bibliografija

+8 vpisani
Ni vpisano

Module Vključuje

 • 4 Lekcije
 • 10 Teme
 • 1 Kviz
 • Module Certifikat