Module 4 - Digitale/cyberveiligheid en gegevensbescherming

Korte beschrijving

Leerdoelen

In deze module zul je:

 • Het vermogen ontwikkelen om risico's en bedreigingen te begrijpen, kennis ontwikkelen over preventieve veiligheidsmaatregelen in de digitale omgeving.
 • Het vermogen ontwikkelen om persoonlijke gegevens en privacy in de digitale omgeving te beschermen (cyberbeveiliging en gegevensbescherming).
 • Het vermogen ontwikkelen om jezelf en anderen te beschermen tegen potentiële bedreigingen in de digitale omgeving (bijv. online chantage / intimidatie). 
 • Het vermogen ontwikkelen om met hightech apparaten te werken en deze te bedienen.  
 • Begrijpen dat problemen op het gebied van cyberbeveiliging en gegevensbescherming direct verband houden met je dagelijkse virtuele activiteiten en praktijken.
 • Jouw manier van denken over gegevensbeveiliging en -bescherming op jouw werkplek veranderen.

Leerresultaten

Kennis

Aan het einde van deze module zul je:

 • Weten wat gegevensbescherming is, ethische kwesties rond gegevens, gegevenswetgeving, rechten van betrokkenen, cybercriminaliteit (waarom en hoe het voorkomt), cryptografie, beveiliging van cloudnetwerken, IoT-beveiliging. 
 • De juridische gevolgen kennen, de soorten risico's en bedreigingen en de gevolgen ervan (in welke context gegevensbescherming nodig is en waarom).
 • Weten in welke context een cyberaanval kan plaatsvinden. 
 • De rol van cryptografie/cloud/IoT-beveiliging kennen.

Vaardigheden

Aan het einde van deze module zul je:

 • Risicovolle situaties kunnen definiëren/opmerken. 
 • Kunnen reageren in de situatie van een cyberaanval en risico's voor gegevensbescherming. 
 • Efficiënt gebruik kunnen maken van basistools om gegevens te beschermen en cybercriminaliteit te voorkomen.
 •  

Attitudes

Aan het einde van deze module zul je:

 • Een positieve houding aannemen om uzelf en uw structuur te beschermen tegen en te behoeden voor cybercriminaliteit.
 • Een positieve benadering hanteren om de rechten van de betrokkenen te respecteren. 
 • Een positieve benadering omarmen om gegevens te beveiligen.
 •  

Voorwaarden

Geen specifieke voorkennis vereist. Basiskennis van computer- en internetgebruik wordt echter aanbevolen.

Woordenlijst

Cyberbeveiliging: De praktijk van het beschermen van computersystemen, netwerken en gegevens tegen inbreuken op de beveiliging, onbevoegde toegang en cyberaanvallen.

Datalekken: Datalekken doen zich voor wanneer cybercriminelen ongeautoriseerde toegang krijgen tot gevoelige informatie die door organisaties is opgeslagen. Deze inbreuken kunnen persoonlijke informatie blootleggen, zoals namen, adressen, burgerservicenummers of financiële gegevens, wat kan leiden tot identiteitsdiefstal en financiële fraude. Cybercriminelen kunnen gebruikmaken van zwakke plekken in databases, zwakke plekken in de netwerkbeveiliging of bedreigingen van binnenuit om toegang te krijgen tot waardevolle informatie, die vervolgens wordt verkocht op het dark web of wordt gebruikt voor illegale doeleinden.

Malware: Afkorting voor malicious software (kwaadaardige software), verwijst naar alle software die is ontworpen om computersystemen te beschadigen of uit te buiten, inclusief virussen, wormen, trojans en ransomware.

Encryptie: Het proces waarbij gegevens worden omgezet in een code om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alleen geautoriseerde partijen de oorspronkelijke gegevens kunnen ontsleutelen en openen.

Authenticatie met twee factoren (2FA): Een authenticatiemethode waarbij gebruikers zich op twee manieren moeten identificeren voordat ze toegang krijgen tot een account of systeem.

Social Engineering: Een tactiek die door aanvallers wordt gebruikt om personen te manipuleren om vertrouwelijke informatie vrij te geven of acties uit te voeren die de beveiliging in gevaar kunnen brengen.

Internet of Things (IoT): Het netwerk van fysieke apparaten, voertuigen, toestellen en andere objecten met sensoren en software die verbinding kunnen maken en gegevens kunnen uitwisselen via het internet.

Bibliografie

+9 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Module bevat

 • 4 Hoofdstukken
 • 10 Onderwerpen
 • 1 Quiz
 • Module Certificaat